Terapi Türleri
PSİKİYATRİ

Terapi Türleri

Terapi almayı düşünüyorsanız ve nereden başlayacağınız konusunda hiçbir fikriniz yoksa, bu deneyimden ne elde etmeyi umduğunuzu düşünün. Aklınızda bir hedef varsa seçenekleri daraltmak daha kolaydır.

Düzinelerce farklı terapi türü vardır ve bunların çoğu aynı temel hedefe veya amaca sahip olsa da, bunu başarmanın farklı yolları olabilir. Bazı terapi türleri belirli koşullar için en iyi sonucu verir, diğerleri ise biraz daha geneldir.

Hangi terapiyi seçerseniz seçin, terapistinizle hayatınız ve karşılaştığınız zorluklar hakkında konuşmak için zaman ayırmayı bekleyebilirsiniz.

Zorlu durumlarla, olumsuz duygularla ve üzücü düşüncelerle başa çıkmanın bir yolunu bulmak ve sonunda daha mutlu ve daha tatmin edici bir hayat yaşamak için çalışacaksınız.

Aşağıda, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği seçmenize yardımcı olmak için en yaygın terapi türlerinden bazılarına, bunların ne olduğu ve nasıl çalıştıklarına bir göz attık.


Randevu Al

Terapi Türleri ve Nasıl Çalışır?

Amerikan Psikoloji Derneği (APA) danışmanlığa beş farklı yaklaşımı kabul etmektedir: psikanaliz, davranışsal terapi, bilişsel terapi, hümanist terapi ve bütünleştirici veya bütünsel terapi.

Bu beş ana kategori içerisinde daha uzmanlaşmış çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Hangi seçeneklerin mevcut olduğunu ve nasıl çalıştıklarını anlamanıza yardımcı olmak için kapsamlı listeyi en iyi dokuz terapi türüne kadar daralttık.

İşte en iyi dokuz farklı terapi türü:


Psikodinamik Terapi

Bu terapi türü, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında geliştirilen psikanalizden türetilmiştir. Psikanaliz, bilinçdışı çatışmaların psikolojik sorunların temelinde yer aldığı ve bu bilinçdışı çatışmaları bilinçli farkındalığa taşımanın semptomların çözümüne yardımcı olabileceği teorisine dayanmaktadır. Psikanalizin kökenleri Sigmund Freud'a kadar uzanabilir.

Psikodinamik terapi psikanaliz ilkelerine dayanır ve konuşma terapisinin derinlemesine bir şeklidir. Bu terapi şekli, hastanın kendisiyle, başkalarıyla ve etrafındaki dünyayla ilişkisini geliştirmek için olumsuz duyguları ve bastırılmış duyguları tanımayı, kabul etmeyi ve bunların üstesinden gelmeyi içerir.

Psikodinamik terapi hala Sigmund Freud'un teorileriyle yakından özdeşleştirilse de, yıllar içinde psikodinamik teori ve modern bilişsel davranışçı terapi yaklaşımlarındaki değişikliklerden etkilenmiştir. Psikodinamik terapinin etkinliğine ilişkin çalışmalar karışık sonuçlar vermekle birlikte, bu yaklaşımın etkinliğini büyük ölçüde desteklemektedir.


Davranış Terapisi

Davranışçı terapiler, olumsuz davranışları olumlu olanlarla değiştirmeye odaklanır. Diyalektik davranış terapisi (DDT), bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve sistematik duyarsızlaştırma dahil olmak üzere davranışsal terapi şemsiyesi altına giren birçok farklı teknik vardır.

Ivan Pavlov davranış teorisinin kurucularından biridir. İlk araştırmalarının büyük bir kısmı sindirim fizyolojisine odaklanmış olsa da, çalışmaları onu koşullu refleks bilimine yönlendirdi.

Köpeklere yemek zili sesini yiyecekle ilişkilendirmeyi öğreten ünlü deneyini biliyor olabilirsiniz. Bunu yaparken köpekleri zili duyduklarında salyaları akmaya şartlandırdı.

Davranış teorisinin temeli, belirli davranışların geçmişte öğrendiğiniz şeylerden geliştiği ve davranış terapisinin bu davranışlara verdiğiniz tepkileri değiştirmenize yardımcı olabileceğidir.

Sağlıklı davranış değişimini kolaylaştırmak için pekiştirme ve cezalandırma gibi genel davranış ilkelerini içerir. Davranış terapisi sıklıkla alkol kötüye kullanımı bozuklukları için kullanılır.


Diyalektik Davranış Terapisi

Bir tür davranış terapisi olan diyalektik davranış terapisi, Dr. Marsha Linehan tarafından borderline kişilik bozukluğunun tedavisi için geliştirildi. Aslında bu durum için ampirik olarak desteklenen tek tedavi olmaya devam etmektedir.

Diyalektik davranışçı terapi, bilişsel davranışçı terapinin ilkelerine dayanmaktadır. Sadece borderline kişilik bozukluğuiçin etkili olduğu gösterilmekle kalmamış, aynı zamanda araştırmalar madde bağımlılığı, duygudurum ve yeme bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) gibi diğer psikiyatrik bozukluklar için de etkinliğini desteklemektedir.

Geleneksel olarak, bu terapi şekli dört bileşene ayrılır: beceri eğitimi, bireysel psikoterapi, telefonla danışma ve ekip terapistiyle danışma.

Kombinasyon halinde, bu bileşenler hastaya semptomları hedeflemek için tasarlanmış davranışsal becerilerin öğretilmesine yardımcı olur. Bu becerilere örnek olarak duygu düzenleme, farkındalık ve sıkıntı toleransı verilebilir.


Bilişsel davranışçı terapi

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), ruhsal sağlık durumlarını ve madde bağımlılığı bozukluklarını tedavi etmek için sıklıkla kullanılan başka bir davranışsal terapi şeklidir. Bu terapi türü düşünceler, duygular ve davranışlar arasındaki bağlantıya odaklanır.

BDT bazen hastanın düşüncelerini, davranışlarını veya her ikisini birden değiştirerek olumsuz duygusal tepkisini değiştirmeyi amaçlayan kısa süreli, beceri odaklı bir tedavi olarak tanımlanır.

Bilişsel davranışçı terapide terapistiniz, olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamanıza ve bunların duygularınızı ve davranışlarınızı nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Birlikte, bu olumsuz düşünce ve kalıpları daha yapıcı olanlarla değiştirmenin veya değiştirmenin yollarını keşfedeceksiniz.

Davranış terapisine benzer şekilde BDT, olumlu ve kalıcı bir değişiklik yapmak için geçmişe değil, mevcut semptomlara odaklanır.


Bilişsel Terapi

Bilişsel terapi davranışsal terapiden gelişmiştir ve hastanın duygularını ve davranışlarını değiştirmenin bir yolu olarak bilişlerini değiştirmeye odaklanır. Bilişsel terapinin kurucu babalarından ikisi Albert Ellis ve Aaron Beck'ti.

Bu terapi şekli hastanın davranışlarından ziyade düşüncelerine odaklanır. İşlevsel olmayan düşüncenin, işlevsiz duygu ve davranışları tetiklediği teorisine dayanmaktadır. Bu düşünce çizgisini takip etmek için bilişsel terapi, hastanın duygularını ve eylemlerini değiştirmek için düşüncelerini değiştirmeye odaklanır.

Bilişsel terapi, demans da dahil olmak üzere bilişsel bozuklukların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Başlangıçta 1960'ların sonlarında geliştirilen bilişsel terapi, düşünce süreçlerini değiştirmenin yanı sıra davranışsal teknikleri de kullanan bilişsel davranışçı terapinin gelişimini etkilemiştir.


Randevu Al

Hümanistik Terapi

Adından da anlaşılacağı gibi hümanist terapi bireye odaklanır. Filozoflar Jean-Paul Sarte, Martin Buber ve Soren Kierkegaard, hastanın kendisinin en iyi versiyonu olmasına yardımcı olmayı amaçlayan bu terapi türünün geliştirilmesinde etkili bir role sahip oldu.

Bu tür terapinin ardındaki temel inançlardan biri, insanların doğası gereği iyi olduğu ve şans verildiğinde doğru seçimleri yapacağıdır. Hümanist terapinin üç temel türü vardır: Gestalt terapisi, birey merkezli terapi ve varoluşçu terapi.

Gestalt terapisi Frederick S. Perls tarafından geliştirilmiştir ve hastanın o andaki yaşamını incelemeye odaklanır. Bu terapi türü, geçmiş olayların şimdiki düşünce ve duyguları nasıl etkilediğini keşfetmek için yeniden canlandırma ve rol oynama gibi teknikleri içerebilir.

Birey merkezli terapi, başkalarından gelen eleştiri ve onaylamamanın duygusal sıkıntıya yol açtığı fikrine dayanmaktadır.

İlk olarak 1940'larda Carl Rogers tarafından geliştirilen bu terapi şekli, hastaya kendini yargılamadan açma ve ifade etme fırsatı vermek için uyum, empati ve koşulsuz olumlu saygı gibi tekniklerin kullanılmasını içerir.

Bu tür terapi genellikle bağımlılığı ve madde bağımlılığını tedavi etmek için kullanılır.

Son olarak varoluşçu terapi, yalnızca hastanın deneyimlerine değil, bir bütün olarak insanlık durumuna odaklanan felsefi bir tedavi yaklaşımıdır. Hümanist terapiyle pek çok ortak özelliği paylaşır ve danışanın kendi yaşamında ve etrafındaki dünyada felsefi anlam bulmasına yardımcı olmayı içerebilir.


Göz Hareketi ve Yeniden İşleme Terapisi

Göz hareketi ve yeniden işleme terapisi (EMDR) 1990'larda geliştirildi ve klinik olarak doğrulanmış olmasına rağmen etkisinin mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Bu terapi şekli, Amerikalı psikolog Francine Shapiro tarafından, belirli göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin yoğunluğunu azalttığını fark ettiğinde geliştirildi.

EMDR terapisi, danışanın çözülmemiş anıları işlemesine ve onlardan iyileşmesine yardımcı olmak için göz hareketleriyle eşleştirilmiş belirli bir dizi aşamayı içerir.

Hastaların travmadan ve anksiyete, depresyon, panik bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu gibi diğer üzücü yaşam deneyimlerinden kurtulmalarına yardımcı olmak için yaygın olarak kullanılır.


Kişilerarası Terapi

Kişilerarası terapi (IPT), duygudurum bozukluklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Amaç, semptomları gidermek için hastanın kişilerarası ilişkilerini ve sosyal işlevselliğini geliştirmektir.

İPT dört hedefe ulaşmak için özel stratejiler içerir: sosyal desteğin arttırılması, kişilerarası stresin azaltılması, duygusal işlemenin kolaylaştırılması ve kişilerarası becerilerin geliştirilmesi.

IPT tipik olarak zamanla sınırlıdır; tedavi 12 ila 16 hafta sürer ve üç aşamaya ayrılır.

Başlangıç aşamasında terapist hedef tanıyı belirler ve hastanın kişilerarası envanterinin toplanmasını kolaylaştırır. Buradan itibaren terapist, kişilerarası çatışmaları keşfetmesi ve çözmesi için hastaya çeşitli stratejiler aracılığıyla rehberlik eder.


Grup terapisi

Adından da anlaşılacağı gibi grup terapisi, genellikle beş ila on beş hastadan oluşan bir grup halinde uygulanır. Yüz yüze veya çevrimiçi grup terapisi genellikle depresyon, sosyal kaygı veya madde bağımlılığı gibi belirli bir konuyu hedef alır.

Bu terapi şekli, bireysel terapinin sağlayamayacağı faydalar sağlar. Grup hasta için bir destek ağı haline gelebilir ve başkalarını dinlemek ve onlarla konuşmak hastanın kendi sorunlarına bir perspektiften bakmasına yardımcı olabilir.


Seçim Yapmanın İpuçları

Çok fazla seçenek varken, odaklanılacak tek bir terapi türünü seçmek zor olabilir.

Başlamak için en iyi yer sağlık uzmanınız olabilir. Sağlık hizmeti sağlayıcınız size bir ruh sağlığı teşhisi koyduysa ihtiyaçlarınıza göre önerilerde bulunabilir.

Seçimin sonuçta sizin olduğunu unutmayın.

Pek çok terapist, işinize yarayacak bir deneyim yaratmak için farklı yaklaşımların ve farklı tekniklerin bir kombinasyonunu kullanacaktır. Örneğin ilişki sorunlarına yönelik bireysel terapi sizin için faydalı olabilir. Bir yaklaşımdan hoşlanmadığınızı fark ederseniz, diğerini denemekten çekinmeyin, ancak vazgeçmeden önce her yaklaşıma işe yaraması için zaman tanıyın.

Hangi terapiyi seçerseniz seçin, bazı zorluklarla karşılaşmaya hazır olun.

Bir yabancıyla ruhsal sağlık belirtileriniz ve kişisel düşünceleriniz ve duygularınız hakkında konuşmak zor olabilir, ancak zamanla ve pratik yaparak bunun daha iyi hale geldiğini görebilirsiniz. Danışmanınızın objektif bir seyirci olduğunu unutmayın; onların görevi sizi yargılamak değil, size yardımcı olmaktır.

Ayrıca terapideki başarının terapistinizle kurduğunuz ilişkiyle çok ilgili olduğunu unutmayın. Danışmanınızla güvenilir bir bağ kurduğunuzu hissetmiyorsanız yeni bir terapist arayın. Doğru terapisti bulmak birkaç deneme gerektirebilir.


Randevu Al

Sonuç olarak

Hangi terapi türünün sizin için en iyisi olduğundan hâlâ emin değilseniz ruh hastalıkları uzmanınızla görüşün. Ayrıca karar vermenize yardımcı olabilecek online ruh sağlığı hizmetlerimiz de vardır.

Neyle mücadele ettiğiniz ve neyi başarmayı umduğunuz hakkında biraz bilgi verildiğinde, sağlık uzmanınız seçiminizi yapmanıza yardımcı olacak bazı bilgiler sağlayabilir.


Uzm. Dr. Seher Çakmak

Uzm. Dr. Seher Çakmak

Psikiyatrist & Psikoterapist

Caddebostan'da bulunan özel muayenehanemde hastalarımı ve danışanlarımı yüz yüze veya internet üzerinden kabul etmekteyim.

HAKKIMDA İLETİŞİM