Anksiyete Tedavisinde 3 Terapi Şekli
PSİKİYATRİ

Anksiyete Tedavisinde 3 Terapi Şekli

• Psikoanalistler kaygıyı yalnızca bir belirti olarak değil, tüm karakterleri ve davranışları şekillendiren evrensel bir olgu olarak görürler.
• Psikoterapi, kaygının altında yatan nedenleri inceler: erken ilişkiler, travmalar, inançlar ve kişinin farkındalığının dışında kalan dürtüler.
• Diyalektik Davranış Terapisi şimdiki zamanda kaygı duygularına yol açan düşünce ve inançları değiştirmeye odaklanır.
• Bilişsel Davranış Terapisi, kısa süreli, yoğun, özel terapi ve grup becerileri çalışması yoluyla BDT'yi farkındalık teknikleriyle birleştirir.

Randevu Al

Anksiyete en yaygın psikolojik şikayetler arasındadır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Psikodinamik teorilerin çoğu, kaygıyı insan doğasının gerekli bir özelliği olarak görür, tehlikeden kaçınmamıza ve güvenlik aramamıza yardımcı olur ve zor durumlara hazırlanmak ve hayatlarımızı öngörü ile yönetmek için bizi motive eder. Anksiyete, aşırı uyanıklık ve uykusuzluk, mide rahatsızlığı, artan kan basıncı, azalmış bağışıklık fonksiyonu, endişeli ruminasyon, gerekli veya arzu edilen faaliyetlerden kaçınma ve depresyon gibi sağlığımızı ve işleyişimizi etkileyebilecek bir dizi semptoma yol açtığında sorunlu hale gelir.

Anksiyete, fobiler ve TSSB de dahil olmak üzere bir dizi durumu kapsar, ancak bunların her birinin kendi anlamı olduğundan ve farklı yaklaşımlar gerektirebileceğinden, burada, teşhis açısından yaygın anksiyete bozukluğunu ele alacağım.


Anksiyete İçin Doğru Terapiyi Seçmek

Anksiyete için çözümler sunan pek çok terapi türüyle hangisini seçeceğinizi bilmek zor olabilir. Bu kararı verirken, farklı terapilerin kaygının ne olduğu, ona neyin neden olduğu ve onu ortadan kaldırmasa bile yönetmek için en uygun tedavi biçimleri hakkında oldukça farklı fikirleri olabileceğini göz önünde bulundurun. Burada, en yaygın yaklaşımlardan birkaçını ve aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları tanıtacağım. İki uygulayıcının aynı olmadığını ve birçoğunun yaklaşımları kendi benzersiz tarzlarına uyacak şekilde değiştireceğini ve entegre edeceğini unutmayın.


Psikanalitik ve Psikodinamik Terapi

Psikanaliz, bilişsel-davranışçı terapiden daha az yapılandırılmış, değişimin meydana gelebileceği bağlam olarak terapistle ilişkiyi vurgulayan bir konuşma terapisi biçimidir.

Psikodinamik çalışmanın temelini oluşturan, Freud'dan başlayarak ve Freudyen kavramları revize eden ya da onların yerini alan diğer pek çok kişi de dahil olmak üzere karmaşık bir teorik tarih vardır. Bugün çoğu psikoterapist, hastalarıyla açık ve derin bir sohbete girerek, büyük ölçüde bilinçli farkındalıkları veya kontrolleri dışında hastalarının yaşamlarını şekillendiren davranış kalıplarını, düşünceleri ve duyguları keşfediyor. Psikoterapistler, insanların onları harekete geçiren beklentileri, fantezileri ve korkuları daha iyi anlamalarına yardımcı olarak ve özenli, cömert ve şefkatli bir diğeriyle yeni ve daha iyi deneyimler için bir alan yaratarak, hastalarının kendilerine ait olan bu yönlerden kurtulmalarına yardımcı olur. Peki psikodinamik teori kaygı hakkında ne diyor?

Konuşma terapisinin kurucusu Freud, kaygıyı, özgür ifademizi kısıtlayan pratik veya sosyal güçler tarafından şekillendirilen, id ile ego arasındaki veya dürtülerimiz ile bilinçli zihin arasındaki bir çatışmadan kaynaklanan bir tanım olarak tanımladı. Freud ve ondan sonra gelenlerin kaygı hakkında söyledikleri bir kitabı doldurabilir, ancak konuyla ilgili çağdaş psikodinamik düşünceyi şekillendiren birkaç önemli fikri damıtmak mümkündür.

Birincisi, kaygı, erken yaştaki çaresizliğimize ve bağımlılığımıza ve koruyucularımızı kaybetme veya incinme tehlikelerine bağlı temel bir insan deneyimidir. Endişe duyguları, içimizdeki dayanılmaz dürtüler veya çevre tarafından üretilen korkular gibi içsel veya dışsal nedenlerle üretilebilir. Daha sonraki etkili teorisyenler kaygıdan kaçınmak, savunmalarımızı (kendini koruma davranışları) motive eden şeydir ve kim olduğumuzu ve ne yaptığımızı anlamak için çok önemlidir demişlerdir.

Ek olarak, özellikle çağdaş psikoterapistler için kaygı, ilişkiler bağlamında ele alınır: İstikrarlı, duyarlı ve sevgi dolu bir bakıcı, bir bebekteki kaygı düzeylerini düşürürken, kendileri de ihmalkar, kararsız veya endişeli olan bakıcılar tarafından yetiştirilen bir kişi muhtemelen yetişkinlikte kaygı geliştirecektir.

Kaygıyı anlamak için bu çerçeve göz önüne alındığında, bir psikoterapistin şu andaki endişeli davranışların anlamını kavramak için geçmiş travmalarla birlikte erken ilişki deneyimlerini keşfetmeye odaklanması muhtemeldir. BDT gibi, psikodinamik bir yaklaşım da kaygıya yol açan temel düşünce ve inançlara bakacak, ancak aynı zamanda bu düşünce ve inançların nereden geldiğini ve orijinal bağlamlarında hayatta kalmak için nasıl gerekli olduklarını da soracaktır. Bilişsel-davranışçı terapistlerin aksine, psikanalistlerin, kısmen güvenlik duygumuzun ve hatta kimliğimizin ayrılmaz bir parçası oldukları için düşüncelerimizin veya davranışlarımızın istediğimiz zaman değiştirilebileceğine inanma olasılıkları daha düşüktür. Aslında, yeterli hazırlık olmaksızın davranışları değiştirmeye çalışmak potansiyel olarak kaygıyı artırabilir. Psikoterapistler, yalnızca yeterli güvenlik, içgörü ve yeni olumlu deneyim yaratan terapötik bir ilişki bağlamında kaygının azalmaya başladığına ve onu sürdüren kendini koruma davranışlarının hakimiyetini kaybetmeye başlayabileceğine inanırlar.


Bilişsel davranışçı terapi

Allen Beck ve Albert Ellis'in çalışmasına dayanan BDT, bilişsel terapi ile davranış terapisini yapılandırılmış, zaman sınırlı bir yaklaşımda birleştirir. Bilişsel terapi, davranışlarımızın altında yatan otomatik düşüncelere odaklanırken, daha davranışsal bir yaklaşım, bozukluğa katkıda bulunan davranışları değiştirmeye odaklanır.


Randevu Al

Peki BDT kaygı hakkında ne diyor?

Bilişsel bir yaklaşımın arkasındaki temel fikir, genellikle otomatik ve sorgulanmayan düşüncelerin, inançların ve tutumların davranışlarımızı doğrudan etkilediğidir. Bu, psikodinamik yaklaşımlarda da mevcut olan bir inançtır, ancak BDT, bu düşüncelerin nedenlerine veya onlar için ilişkisel bağlama daha az dikkat ederek, bu gerçeğe daha özel olarak odaklanır. BDT, pratik araçlar ve öğrenilmiş becerilerle şimdiki zamanda düşüncemize nasıl meydan okuyacağımıza ve onu nasıl değiştireceğimize daha fazla önem verir.

Anksiyete, BDT'nin tedavi etmek için tasarlandığı durumlardan biridir ve yaklaşımı, endişeli duygularımızın altında yatan inançları incelemektir: örneğin, "Partilere gittiğimde insanlar beni sıkıcı buluyor" veya "Ne zaman dışarı çıksam, kendimi utandırıyorum." Bu tür olumsuz inançların bilişsel çarpıtmaların sonucu olduğu söylenir ve duygusal düşünme gibi birkaç yaygın çarpıtma mekanizması endişeli hastalarda tipiktir - "Sıkıcı olduğumu düşünüyorlarsa, bu doğru olmalı" - ve felaketleştirici - "Eğer riske girersem, başarısız olurum ve bir aptal gibi görünürüm."

Bilişsel çarpıtmaların ve olumsuz düşüncelerin belirlenmesine yardımcı olmak için, BDT uygulayıcıları günlük tutma veya başka egzersizler önerebilir. Anksiyeteyi yönetmek için sıklıkla kullanılan başka bir yöntem, hastaların olası sonuçların daha gerçekçi bir resmini elde etmek için kaygı uyandıran bir durumu hayal ettikleri En Kötü Durum/En İyi Durum/En Muhtemel Durum Senaryosu tekniğidir. Farkındalık ve kas gevşetme egzersizleri, davranışsal stratejiler gibi kaygılı hastalarda da sıklıkla kullanılır. Bir BDT uygulayıcısı, hastaları daha önce kaçınılan stresli faaliyetlere katılmaya teşvik edebilir ve maruz bırakma terapisinde sistematik duyarsızlaştırma olarak bilinen bir teknik kullanabilir. Gevşeme egzersizlerinin yardımıyla hastalar yavaş yavaş endişelerini uyandıran nesnelere veya durumlara maruz kalırlar.

Maruz kalma terapisine girip girmemeye karar verirken, hastaların sıkıntı yaşaması ve hatta yeniden travmatize olmasıyla ilgili bazı etik kaygıların olduğunu dikkate almak önemlidir. Psikodinamik bir bakış açısından, bu tehlike büyük ölçüde, maruz bırakma terapisinin, bireye hangi işlevi sağladıklarını dikkate almadan semptomları izole olarak tedavi etmesinden kaynaklanmaktadır. Altta yatan nedenler ele alınmazsa belirtiler yeniden ortaya çıkabilir, başka belirtiler veya psikiyatrik sorunlar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, iyi eğitimli ve duyarlı bir uzman tarafından uygulandığı takdirde, maruz bırakma terapilerinin, özellikle daha hedefli kaygıların tedavisinde etkili olabileceğine dair kanıtlar vardır.

İki tedavi ne kadar farklı olsa da yakın zamanda yapılan bir araştırma, hem BDT hem de psikoterapinin kaygı tedavisinde eşit derecede ve önemli ölçüde etkili olduğunu bulmuştur.


Diyalektik Davranış Terapisi

Yoğun ve sürükleyici bir yaklaşım arayan kişiler için diyalektik davranış terapisi doğru seçim olabilir. Marsha Linehan tarafından geliştirilen DDT, başlangıçta borderline kişilik bozukluğunu tedavi etmek için tasarlanmış bir BDT biçimidir. Günümüzde tedavi, anksiyete bozukluklarından muzdarip olanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir şekilde uygulanmaktadır.

BDT gibi, DDT de beceriye dayalı ve zaman sınırlıdır, ancak değişim arzusunu kabul etme ihtiyacıyla dengeleyerek Zen uygulamalarından türetilen mindfulness öğretilerini birleştirir. DDT'nin dört ana bileşeni vardır: Farkındalık, Sıkıntı Toleransı, Duygusal Düzenleme ve Kişilerarası Etkililik.


Peki DDT kaygı hakkında ne diyor?

Endişeli hastalarla uğraşırken, DDT uygulayıcıları, gelecek şeyler hakkında endişelenmek yerine şimdiye odaklanmalarına yardımcı olmak için farkındalık teknikleri kullanırlar. Sıkıntı toleransı, endişeli bir kişinin zor durumları değiştirme arzusu üzerine kafa yormak yerine kabul etmesine yardımcı olabilir ve duygusal düzenleme, ortaya çıkan rahatsız edici duyguları yönetmelerine veya tolere etmelerine yardımcı olabilir. Kişilerarası etkililik becerileri, hastaların iletişimi geliştirmesine, yararlı sınırlar oluşturmasına, ihtiyaçlarını öne sürmesine ve ilişkilerinde güven oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kaygısı olan kişilerde duygusal açıdan gergin ve kaçınmacı ilişki kurma biçimleri sıklıkla bulunduğundan, bu sorunu devam ettiren kalıpları değiştirmede önemli bir adımdır.

DDT'nin sizin için doğru olup olmadığı, daha uzun süren ve sürekli destek sunan bir tedaviyi mi yoksa kısa vadeli ama yoğun bir zaman taahhüdü içeren bir tedaviyi mi tercih ettiğinize bağlı olabilir. Tipik DDT tedavileri, haftalık bireysel terapi seanslarını, daha uzun grup becerileri eğitim seanslarını, ev ödevlerini ve bazen ek koçluğu içerir.

Randevu Al


Uzm. Dr. Seher Çakmak

Uzm. Dr. Seher Çakmak

Psikiyatrist & Psikoterapist

Caddebostan'da bulunan özel muayenehanemde hastalarımı ve danışanlarımı yüz yüze veya internet üzerinden kabul etmekteyim.

HAKKIMDA İLETİŞİM