Farkındalık ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk
PSİKİYATRİ

Farkındalık ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk

• Farkındalık, ilişkilerde OKB ile başa çıkmak için yararlı bir araç olabilir.
• OKB ilişkilerde barışı bozabilir. Asılsız gerçeklik algılarına dayanan istenmeyen müdahaleci düşünceler, güven erozyonuna yol açabilir.
• Farkındalık, OKB semptomlarını azaltmaya ve bir barış ve esenlik duygusunu beslemeye yardımcı olabilir.
• Farkındalık, bakım verenlerin, hatalı mantık kalıplarına sahip hastalara nasıl uyum sağlayabileceklerini anlamalarına yardımcı olabilir.

Randevu Al

Farkındalık, son birkaç yılda klinik ve kamusal alanlarda tartışma konusu olmuştur. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) evlilik ilişkisinde sorun yaratabileceğinden, OKB'ye eşlik eden kaygı ve stresi azaltmanın yollarını sunabilecek her şey dikkate değerdir. Bu yazıda mindfulness'ın ne olduğunu, OKB'nin yıkıcı doğasını, çiftler için bir başa çıkma mekanizması olarak mindfulness'ı ve partner desteğini inceleyeceğiz.


Farkındalık Nedir?

Farkındalık, düşüncelerimizi izlememizi ve bilişsel süreçlerin sürekli akışını gözlemlememizi sağlayan bir öz-farkındalık halidir. Yıkıcı davranışlara yol açabilecek duygularla tepki vermek yerine, duyguların olaylara veya ilişkilerimizdeki değişikliklere verdiğimiz tepkileri belirlemesine izin verme kapasitesini gerektirir. Farkındalık, bir bakıma, düşünme veya üst biliş hakkında düşünmekten oluşur. Çeşitli zamanlarda ne düşündüğümüzün daha fazla farkına vararak, ham duyguların ötesini görmeye başlayabilir ve gerçeklikle ilgili daha doğru algılar geliştirebileceğimiz "gerçek" bilgileri belirleyebiliriz. Üstbilişin ötesinde, farkındalık, günlük hayatı anlamlandırmak için kullandığımız çeşitli filtrelerin tanınmasını içerir. Farkındalık, bu anlamda, bir şeye olduğu gibi - önyargı veya önyargı olmadan bakmayı içerir. İlk kez bir şeye bakan bir çocuğun zihnini benimsemiş olsaydık, bilinçli bir durumda olurduk.


OKB Ortaklıklarda Barışı Nasıl Bozur?

OKB, arkadaşlarla veya eşlerle ilişkilerde barışı bozabilir. Bir kişinin egoist saplantılarını vurgulayarak, bozukluk bir partnere karşı şefkat ve onunla iletişimde gelişmeyi geciktirebilir. Temelsiz gerçeklik algılarına dayanan istenmeyen müdahaleci düşünceler, herhangi bir ilişkide güven ve empati erozyonuna yol açabilir. OKB, duyularımız aracılığıyla deneyimlerimizden öğrenirken elde edebileceğimiz şüpheleri artırma eğilimindedir, bu da kendimiz ve ilişkilerimiz hakkında yanlış bir anlatıya yol açar. OKB bir dolandırıcı olarak tanımlanır ve çifti basit bir sorunu çözebileceklerine inandırır; bu sorunu ne kadar "düzeltirlerse" giderek daha fazla çözülemez ve duygusal olarak yüklü hale gelir. Sonuç olarak, ilişki genellikle herhangi bir rahatlama olmaksızın, zamanla sıkıntılı hale gelir.


Farkındalık Çiftlerin OKB ile Başa Çıkmalarına Nasıl Yardımcı Olabilir?

Farkındalık, yanlış algılamaları belirlemeye yardımcı olabilir ve böylece hayali şüpheler yerine duyularımıza dayalı anlatılarımızı yeniden anlatmamızı sağlayabilir. Meditatif uygulamalar, fiziksel ve zihinsel gevşemeyi birbirine bağlayarak farkındalığı geliştirmeye ve korumaya yardımcı olabilir. Farkındalık, OKB semptomlarını azaltmaya ve bir huzur ve esenlik duygusunu beslemeye yardımcı olabilir.

Çiftler, kuralları değiştirmek ve OKB dolandırıcılığı üzerinde üstünlük kazanmak için bu dikkat uygulamalarını kullanabilirler. Dikkatli farkındalık yoluyla kişinin kişisel alanını fiziksel ve zihinsel olarak kontrol etmesiyle kişi, yalnızca kendisi hakkında değil, eşi hakkında da daha güvenli hissetmeye başlayabilir. Örneğin, kendini dik ve rahat bir meditatif poza sokarak ve normalde takıntılı düşünceleri tetikleyen bir alanda (örneğin banyodaki mikroplar) nefes egzersizleri yaparak, kişi bu alanı merkezcilik ve rahatlama ile eş tutmaya başlayabilir. Başka bir deyişle, farkındalık faaliyetleri, açık fikirlilik ve ekili şefkat yoluyla kendi gerçeklerimizle ilgili yanlış algıları düzeltmemize yardımcı olabilir.


Randevu Al

Ortakların Sevdiklerini Desteklemesine Yardımcı Olmak

Farkındalık ve diğer yapıcı faaliyetler sadece hastalara yardımcı olmaz; eşlerine değer veren sevdiklerini de destekleyebilirler. Hastalardaki hatalı mantık kalıplarını düzeltmeye yardımcı olabilecek aynı açık fikirli yaklaşım, aynı zamanda bakıcıların onlara nasıl uyum sağlayabileceklerini anlamalarına da yardımcı olabilir. Erkek, yersiz korkularını daha net bir şekilde tanımlayabilirken, kadın ona ritüel bir şekilde banyoyu temizlemesine yardım etmenin onun zorlamalarını nasıl kolaylaştırdığını fark edebilir. Aynı zamanda, aktiviteyi birlikte yapma eylemi, uzun şifa yolu boyunca karşılıklı destek ve cesaretlendirme sergiler. Farkındalığı destekleyen diğer faaliyetler de benzer şekilde çiftlerin OKB ile başa çıkmalarını sağlayabilir.

OKB ilişkilerde yıkıcı bir güç olabilse de dikkatli uygulamalar gibi araçlar mevcuttur ve evlilikleri yeniden şekillendirmeye yardımcı olabilir. Mindfulness'ın kendi hayatınızdaki doğasını inceleyerek partnerinize daha yakın olmayı ve onları desteklemeyi seçebilirsiniz.


Uzm. Dr. Seher Çakmak

Uzm. Dr. Seher Çakmak

Psikiyatrist & Psikoterapist

Caddebostan'da bulunan özel muayenehanemde hastalarımı ve danışanlarımı yüz yüze veya internet üzerinden kabul etmekteyim.

HAKKIMDA İLETİŞİM